Aluminiu nealiat EN AW 1050 Al99,5

Aluminiu Nealiat EN-AW 1050 aparţine Clasei 1xxx care conţine aluminiu în proporţie de 99,5%

Compoziţie Chimică EN-AW-1050A Al99,5%

Valorile sunt exprimate în %

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Altele Al
0.5 0.4 0.05 0.01 - 0.01 0.07 0.05 0.03 99.5

Aplicabilitate Aluminiu nealiat EN-AW-1050A Al99,5%

EN AW-1050A / ISO: Al99,5
Compoziţie Al99.5
Aplicabilitate Este aliajul cel mai des întâlnit şi folosit în comerţ. Este utilizat frecvent în industria publicitară, panouri publicitare, acoperişuri, containere, folii, tuburi colapsibile pt.aerisiri, plăci pt.offset pt printări, crearea de boilere, folii de protecţie, articole de bucătarie, echipamente chimice şi echipamente pt.prelucrarea hranei, reflectoare luminoase.
Caracteristici Are o rezistenţă ridicată la coroziune. Are proprietăţi bune în ceea ce priveste lăcuirea şi anodizarea. Se poate prelucra foarte uşor prin deformare plastică. Sudarea este posibilă numai cu acelaşi material.
Precauţii şi Avertismente  
Posibile forme de produs Plăci, Folii, Bare, Sirme, Ţevi, Profile

Proprietăţi de Corodare şi Anodizare EN-AW-1050A Al99,5%

ALIAJ STARE PROPR. DE CORODARE PROPR. DE ANODIZARE
COA COIA COMA CORA SCOA EXCA ICOA PCA ANBA ANCA ANHA
1050 0 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6
1050 Hx2 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6
1050 Hx4 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6
1050 Hx6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6
1050 Hx8 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6
2007 T4 3 6 3 6 4 3 4 3 3 3 5
2011 T6 3 3 3 4   5 4 3 3 3 5
2014 T4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 5
2017 T4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 5
2024 T3 3 4 3 4 4       3 3 5
2024 T4 3 4 3 4 4       3 3 5
3003 Hx2 6 4 5 6 6 6 6 6 4 5 5
3003 Hx4 6 6 5 6 6 6 6 6 4 5 5
5005 Hx2 6   5 6 6 6 6   6 6 6
5052 Hx2 6 6 5 6 6 6 6 6 6 5 6
5083 Hx2 6 6 5 6 5 6 5 6 4 5 6
5754 Hx2 6 6 6 6 5 6 5 6 4 5 6
6060 T6 6 5 5 6 6 6 6 5 5 6 6
6063 T6 6 5 5 6 6 6 6 5 5 6 6
6082 T6 5 5 5 5 6 5 5 5 4 5 5
7075 T6 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4
LEGENDA PENTRU PARAMETRII DE CORODARE ŞI ANODIZARE
COD SEMNIFICAŢIE COD SCALA DE VALORI VALORI POSIBILE
COA Indice de coroziune, general scala 2-7 Lipsă informaţii
COIA Indice de coroziune în (atmosferă) mediu industrial scala 2-7 1 Neaplicabil
COMA Indice de coroziune în mediu marin scala 2-7 2 Necorespunzător
CORA Indice de coroziune rurală scala 2-7 3 Nerecomandat
SCOA Indice de coroziune la tensiune scala 2-7 4 Acceptabil
EXCA Indicele coroziunii la exfoliere scala 2-7 5 Bun
ICOA Indice de coroziune intercristalină scala 2-7 5-6 De la bun la foarte bun
PCA Indicele coroziunii la exploatare scala 2-7 6 Foarte bun
ANBA Indice de anodizare lucioasă scala 2-7 7 Excelent
ANCA Indice de anodizare decorativă scala 2-7  
ANHA Indice de anodizare dură scala 2-7  
ANPA Indice de anodizare protectivă scala 2-7  

Proprietăţi Elastice şi Fizice EN-AW-1050A Al99,5%

Stare Elasticitatea Proprietatea Fizica
E [MPa] G [MPa] n Tsol [°C] Tliq [°C] Cp [µm m-1 K-1] a [µm m-1 K-1] r [kg m-³] rel [nW m] 1 [Wm-1 K-1] EC [%IACS]
O 69000 25900 0.33 645 658 899 23.5 2700 29 229 59.5
Hx2 69000 25900 0.33 645 658 899 23.5 2700 29 229 59.5
Hx4 69000 25900 0.33 645 658 899 23.5 2700 29 229 59.5
Hx6 69000 25900 0.33 645 658 899 23.5 2700 29 229 59.5
Hx8 69000 25900 0.33 645 658 899 23.5 2700 29 229 59.5
Hx9 69000 25900 0.33 645 658 899 23.5 2700      
Legenda Parametrii Elastici si Fizici
Simbol Denumire Parametrii Elastici si Fizici Unitate de Masura
E Coeficient de elasticitate MPa
G Coeficient de rigiditate MPa
n    
Tsol Temperatura de solidificare °C
Tlic Temperatura de lichefiere °C
Cp Capacitate specifica de transmitere caldura J kg-1 K-1
a Coeficient de expansiune/dilatatie termica µm m-1 K-1
r Densitate kg m-3
rel Rezistenta nW m
1 Conductivitate termica W m-1 K-1
EC Conductivitate electrica %IACS