EN AW-3005 AlMn1Mg0,5

Aliajul EN AW 3005 aparţine Clasei 3xxx care conţine aluminiu, mangan şi magneziu

Compoziţie Chimică EN-AW-3005 AlMn1Mg0,5

Valorile sunt exprimate în %

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Altele Al
0.6 0.7 0.3 0.10-1.5 0.2-0.6 0.1 0.25 0.10 0.05 Rest

Aplicabilitate Aliaje Aluminiu EN AW-3005 AlMn1Mg0,5

EN AW-3005 / ISO: AlMn1Mg0,5
Compoziţie Al1.3Mn0.4Mg
Aplicabilitate Aparataje, tavane, planseuri false, conducte aeriene, antene, scări, jaluzele, izolaţie termică.
Caracteristici Aliajele Al-Mn şi Al-Mn-Mg seria 3xxx, au o gamă largă de proprietăţi mecanice, combinat cu capacitatăţi bune de rezistenţă la coroziune , este sudabil şi formabil.
Precauţii şi Avertismente Performanţa actuala a aliajului necesită atenţie sporită în procesul de fabricaţie, în special la lubrifiere şi tratarea adecvată a suprafeţelor
Posibile forme de produs Plăci, Table

Proprietăţi de Corodare şi Anodizare EN-AW-3005 AlMn1Mg0,5

ALIAJ STARE PROPR. DE CORODARE PROPR. DE ANODIZARE
COA COIA COMA CORA SCOA EXCA ICOA PCA ANBA ANCA ANHA
1050 0 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6
1050 Hx2 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6
1050 Hx4 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6
1050 Hx6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6
1050 Hx8 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6
2007 T4 3 6 3 6 4 3 4 3 3 3 5
2011 T6 3 3 3 4   5 4 3 3 3 5
2014 T4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 5
2017 T4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 5
2024 T3 3 4 3 4 4       3 3 5
2024 T4 3 4 3 4 4       3 3 5
3003 Hx2 6 4 5 6 6 6 6 6 4 5 5
3003 Hx4 6 6 5 6 6 6 6 6 4 5 5
5005 Hx2 6   5 6 6 6 6   6 6 6
5052 Hx2 6 6 5 6 6 6 6 6 6 5 6
5083 Hx2 6 6 5 6 5 6 5 6 4 5 6
5754 Hx2 6 6 6 6 5 6 5 6 4 5 6
6060 T6 6 5 5 6 6 6 6 5 5 6 6
6063 T6 6 5 5 6 6 6 6 5 5 6 6
6082 T6 5 5 5 5 6 5 5 5 4 5 5
7075 T6 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4
LEGENDA PENTRU PARAMETRII DE CORODARE ŞI ANODIZARE
COD SEMNIFICAŢIE COD SCALA DE VALORI VALORI POSIBILE
COA Indice de coroziune, general scala 2-7 Lipsă informaţii
COIA Indice de coroziune în (atmosferă) mediu industrial scala 2-7 1 Neaplicabil
COMA Indice de coroziune în mediu marin scala 2-7 2 Necorespunzător
CORA Indice de coroziune rurală scala 2-7 3 Nerecomandat
SCOA Indice de coroziune la tensiune scala 2-7 4 Acceptabil
EXCA Indicele coroziunii la exfoliere scala 2-7 5 Bun
ICOA Indice de coroziune intercristalină scala 2-7 5-6 De la bun la foarte bun
PCA Indicele coroziunii la exploatare scala 2-7 6 Foarte bun
ANBA Indice de anodizare lucioasă scala 2-7 7 Excelent
ANCA Indice de anodizare decorativă scala 2-7  
ANHA Indice de anodizare dură scala 2-7  
ANPA Indice de anodizare protectivă scala 2-7  

Proprietăţi Elastice şi Fizice EN-AW-3005 AlMn1Mg0,5

Stare Elasticitatea Proprietatea Fizica
E [MPa] G [MPa] n Tsol [°C] Tliq [°C] Cp [µm m-1 K-1] a [µm m-1 K-1] r [kg m-³] rel [nW m] 1 [Wm-1 K-1] EC [%IACS]
O 69500 26200 0.33 635 655 891 23.1 2730 34 190 50.5
Hx2 69500 26200 0.33 635 655 891 23.1 2730 41 160 42
Hx4 69500 26200 0.33 635 655 891 23.1 2730 41 160 42
Hx6 69500 26200 0.33 635 655 891 23.1 2730 4 160 42
Hx8 69500 26200 0.33 635 655 891 23.1 2730 41 160 42
Hx9 69500 26200 0.33 635 655 891 23.1 2730 41 160 42
Legenda Parametrii Elastici si Fizici
Simbol Denumire Parametrii Elastici si Fizici Unitate de Masura
E Coeficient de elasticitate MPa
G Coeficient de rigiditate MPa
n    
Tsol Temperatura de solidificare °C
Tlic Temperatura de lichefiere °C
Cp Capacitate specifica de transmitere caldura J kg-1 K-1
a Coeficient de expansiune/dilatatie termica µm m-1 K-1
r Densitate kg m-3
rel Rezistenta nW m
1 Conductivitate termica W m-1 K-1
EC Conductivitate electrica %IACS