EN AW-5005 Al Mg1

Aliajul EN AW 5005 aparţine Clasei 5xxx care conţine aluminiu şi magneziu

Compoziţie Chimică EN-AW-5005 AlMg1

Valorile sunt exprimate în %

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Altele Al
0.3 0.7 0.2 0.20 0.5-1.1 0.10 0.25 - 0.05 Rest

Aplicabilitate Aliaje Aluminiu EN AW-5005 AlMg1

EN AW- 5005 / ISO: AlMg1
Compoziţie Al 0,8Mg
Aplicabilitate Fabricări cazane, conteinere, etichete, indicatoare rutiere, pancarde arhitecturale, ţevi sudate. Se foloseşte înca în industria chimică, la irigaţii, la unităţile de desalinizări, prese navale, nituri.
Caracteristici Foarte rezistent în mediu corodal, se comporta excelent la sudare, aliaj semidur.
Precauţii şi Avertismente  
Posibile forme de produs Table, Folii, Bare Dreptunghiulare, Bare Rotunde, Sarme, Ţevi, Profile după desen

Proprietăţi de Corodare şi Anodizare EN-AW-5005 AlMg1

ALIAJ STARE PROPR. DE CORODARE PROPR. DE ANODIZARE
COA COIA COMA CORA SCOA EXCA ICOA PCA ANBA ANCA ANHA
1050 0 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6
1050 Hx2 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6
1050 Hx4 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6
1050 Hx6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6
1050 Hx8 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6
2007 T4 3 6 3 6 4 3 4 3 3 3 5
2011 T6 3 3 3 4   5 4 3 3 3 5
2014 T4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 5
2017 T4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 5
2024 T3 3 4 3 4 4       3 3 5
2024 T4 3 4 3 4 4       3 3 5
3003 Hx2 6 4 5 6 6 6 6 6 4 5 5
3003 Hx4 6 6 5 6 6 6 6 6 4 5 5
5005 Hx2 6   5 6 6 6 6   6 6 6
5052 Hx2 6 6 5 6 6 6 6 6 6 5 6
5083 Hx2 6 6 5 6 5 6 5 6 4 5 6
5754 Hx2 6 6 6 6 5 6 5 6 4 5 6
6060 T6 6 5 5 6 6 6 6 5 5 6 6
6063 T6 6 5 5 6 6 6 6 5 5 6 6
6082 T6 5 5 5 5 6 5 5 5 4 5 5
7075 T6 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4
LEGENDA PENTRU PARAMETRII DE CORODARE ŞI ANODIZARE
COD SEMNIFICAŢIE COD SCALA DE VALORI VALORI POSIBILE
COA Indice de coroziune, general scala 2-7 Lipsă informaţii
COIA Indice de coroziune în (atmosferă) mediu industrial scala 2-7 1 Neaplicabil
COMA Indice de coroziune în mediu marin scala 2-7 2 Necorespunzător
CORA Indice de coroziune rurală scala 2-7 3 Nerecomandat
SCOA Indice de coroziune la tensiune scala 2-7 4 Acceptabil
EXCA Indicele coroziunii la exfoliere scala 2-7 5 Bun
ICOA Indice de coroziune intercristalină scala 2-7 5-6 De la bun la foarte bun
PCA Indicele coroziunii la exploatare scala 2-7 6 Foarte bun
ANBA Indice de anodizare lucioasă scala 2-7 7 Excelent
ANCA Indice de anodizare decorativă scala 2-7  
ANHA Indice de anodizare dură scala 2-7  
ANPA Indice de anodizare protectivă scala 2-7  

Proprietăţi Elastice şi Fizice EN-AW-5005 AlMg1

Stare Elasticitatea Proprietatea Fizica
E [MPa] G [MPa] n Tsol [°C] Tliq [°C] Cp [µm m-1 K-1] a [µm m-1 K-1] r [kg m-³] rel [nW m] 1 [Wm-1 K-1] EC [%IACS]
O 69000 26100 0.33 630 655 897 23.5 2700 33 201 52
Hx2 69000 26100 0.33 630 655 897 23.5 2700 33 201 52
Hx4 69000 26100 0.33 630 655 897 23.5 2700 33 201 52
Hx6 69000 26100 0.33 630 655 897 23.5 2700 33 201 52
Hx8 69000 26100 0.33 630 655 897 23.5 2700 33 201 52
Hx9 69000 26100 0.33 630 655 897 23.5 2700 33 201 52
Legenda Parametrii Elastici si Fizici
Simbol Denumire Parametrii Elastici si Fizici Unitate de Masura
E Coeficient de elasticitate MPa
G Coeficient de rigiditate MPa
n    
Tsol Temperatura de solidificare °C
Tlic Temperatura de lichefiere °C
Cp Capacitate specifica de transmitere caldura J kg-1 K-1
a Coeficient de expansiune/dilatatie termica µm m-1 K-1
r Densitate kg m-3
rel Rezistenta nW m
1 Conductivitate termica W m-1 K-1
EC Conductivitate electrica %IACS