EN AW 5754 ALMg3

Aliajul EN AW 5754 aparţine Clasei 5xxx care conţine aluminiu, magneziu şi mangan

Compoziţie Chimică EN-AW-5754 AlMg3

Valorile sunt exprimate în %

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Altele Al
0.4 0.4 0.10 0.1-0.6 2.6-3.6 0.3 0.15 0.15 0.05 Rest

Aplicabilitate Aliaje Aluminiu EN AW-5754 ALMg3

EN AW-5754 / ISO: AlMg3
Compoziţie AlMg3
Aplicabilitate Structuri sudate în mediul nuclear, producţia de boilere/cazane, aplicaţii în mediul marin (producţia de bărci), indicatoare rutiere, este un aliaj cu duritate medie. Se poate eloxa cu uşurinţă.
Caracteristici Foarte bine sudabil, rezistent la coroziune în special în mediul marin şi în atmosfera industrială, foarte bună formabilitate la temperaturi scăzute, aliaj mediu dur, folosit la prelucrări prin aschiere.
Precauţii şi Avertismente La prelucrare la rece este preferabil să se utilizeze la stări stabile (H3x) în vederea evitării pierderii din duritate cauzate de temperaturi inadecvate. Există posibilitatea să cedeze intercristalin şi la presiune în cazul în care este supus unei temperaturi inadecvate (procedura de sudare). A nu se aplica tratamente termice peste 65 grade C pentru perioade lungi dacă aliajul este destinat mediilor corozive.
Posibile forme de produs Table, Folii, Bare Dreptunghiulare, Bare Rotunde, Sarme, Ţevi, Profile

Proprietatăţi de Corodare şi Anodizare EN-AW-5754AlMg3

ALIAJ STARE PROPR. DE CORODARE PROPR. DE ANODIZARE
COA COIA COMA CORA SCOA EXCA ICOA PCA ANBA ANCA ANHA
1050 0 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6
1050 Hx2 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6
1050 Hx4 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6
1050 Hx6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6
1050 Hx8 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6
2007 T4 3 6 3 6 4 3 4 3 3 3 5
2011 T6 3 3 3 4   5 4 3 3 3 5
2014 T4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 5
2017 T4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 5
2024 T3 3 4 3 4 4       3 3 5
2024 T4 3 4 3 4 4       3 3 5
3003 Hx2 6 4 5 6 6 6 6 6 4 5 5
3003 Hx4 6 6 5 6 6 6 6 6 4 5 5
5005 Hx2 6   5 6 6 6 6   6 6 6
5052 Hx2 6 6 5 6 6 6 6 6 6 5 6
5083 Hx2 6 6 5 6 5 6 5 6 4 5 6
5754 Hx2 6 6 6 6 5 6 5 6 4 5 6
6060 T6 6 5 5 6 6 6 6 5 5 6 6
6063 T6 6 5 5 6 6 6 6 5 5 6 6
6082 T6 5 5 5 5 6 5 5 5 4 5 5
7075 T6 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4
LEGENDA PENTRU PARAMETRII DE CORODARE ŞI ANODIZARE
COD SEMNIFICAŢIE COD SCALA DE VALORI VALORI POSIBILE
COA Indice de coroziune, general scala 2-7 Lipsă informaţii
COIA Indice de coroziune în (atmosferă) mediu industrial scala 2-7 1 Neaplicabil
COMA Indice de coroziune în mediu marin scala 2-7 2 Necorespunzător
CORA Indice de coroziune rurală scala 2-7 3 Nerecomandat
SCOA Indice de coroziune la tensiune scala 2-7 4 Acceptabil
EXCA Indicele coroziunii la exfoliere scala 2-7 5 Bun
ICOA Indice de coroziune intercristalină scala 2-7 5-6 De la bun la foarte bun
PCA Indicele coroziunii la exploatare scala 2-7 6 Foarte bun
ANBA Indice de anodizare lucioasă scala 2-7 7 Excelent
ANCA Indice de anodizare decorativă scala 2-7  
ANHA Indice de anodizare dură scala 2-7  
ANPA Indice de anodizare protectivă scala 2-7  

Proprietăţi Elastice şi Fizice EN-AW-5754 AlMg3

Stare Elasticitatea Proprietatea Fizica
E [MPa] G [MPa] n Tsol [°C] Tliq [°C] Cp [µm m-1 K-1] a [µm m-1 K-1] r [kg m-³] rel [nW m] 1 [Wm-1 K-1] EC [%IACS]
O 70500 26500 0.33 595 640 897 23.7 2680 53 132 32.5
Hx2 70500 26500 0.33 595 645 897 23.7 2680 53 132 32.5
Hx4 70500 26500 0.33 595 645 897 23.7 2680 53 132 32.5
Hx6 70500 26500 0.33 595 645 897 23.7 2680 53 132 32.5
Hx8 70500 26500 0.33 595 645 897 23.7 2680 53 132 32.5
Hx9 70500 26500 0.33 595 645 897 23.7 2680 - - -
Legenda Parametrii Elastici si Fizici
Simbol Denumire Parametrii Elastici si Fizici Unitate de Masura
E Coeficient de elasticitate MPa
G Coeficient de rigiditate MPa
n    
Tsol Temperatura de solidificare °C
Tlic Temperatura de lichefiere °C
Cp Capacitate specifica de transmitere caldura J kg-1 K-1
a Coeficient de expansiune/dilatatie termica µm m-1 K-1
r Densitate kg m-3
rel Rezistenta nW m
1 Conductivitate termica W m-1 K-1
EC Conductivitate electrica %IACS