EN AW-7075 AlZn5,5Mg

Aliajul EN AW 7075 aparţine Clasei 7xxx care conţine aluminiu, mangan şi cupru

Compoziţie Chimică EN-AW-7075 AlZn5,5MgCu

Valorile sunt exprimate în %

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Altele Al
≤ 0.40 ≤ 0.50 1.2-2.0 0.30 2.1-2.9 0.18-0.28 5.1-6.1 0.20 0.05 Rest

Aplicabilitate Aliaje Aluminiu EN AW-7075 AlZn5,5MgCu

EN AW- 7075 / ISO: Zn5,5MgCu
Compoziţie Al5.6Zn2.5Mg1.6CuCr
Aplicabilitate Componente de mare duritate pt.structuri aeronautice şi militare, unelte şi piese pt.maşini obţinute prin strungire, bete pentru schiuri, rachete de tenis, bolturi şi şuruburi, nituri, aplicabilitate în industria nucleara, etc.
Caracteristici Tratabil la temperaturi înalte, Aliaj de o duritate foarte mare, duritate nesemnificativ mai scazută decât aliajul 7010, Imbinări prefarabile cu nituri, adezivi sau şuruburi, recomandat că suprafaţa să fie protejată în cazul în care aplicabilitatea este în spaţiu liber.
Precauţii şi Avertismente Atenţie în cazul alegerii stărilor sau procedurilor de tratament termic în vederea menţinerii echilibrului intercristalin, poate fi protejat cu aliajul 7072 pentru a mări rezistenţa, sau a avea o calitate îmbunatăţită din punct de vedere al corodării.
Posibile forme de produs Table, Benzi, Bare Rotunde, Bare Rectangulare, Sarme, Ţevi, Profile după desen

Proprietăţi de Corodare şi Anodizare EN-AW-7075 AlZn5,5MgCu

ALIAJ STARE PROPR. DE CORODARE PROPR. DE ANODIZARE
COA COIA COMA CORA SCOA EXCA ICOA PCA ANBA ANCA ANHA
1050 0 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6
1050 Hx2 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6
1050 Hx4 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6
1050 Hx6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6
1050 Hx8 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6
2007 T4 3 6 3 6 4 3 4 3 3 3 5
2011 T6 3 3 3 4   5 4 3 3 3 5
2014 T4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 5
2017 T4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 5
2024 T3 3 4 3 4 4       3 3 5
2024 T4 3 4 3 4 4       3 3 5
3003 Hx2 6 4 5 6 6 6 6 6 4 5 5
3003 Hx4 6 6 5 6 6 6 6 6 4 5 5
5005 Hx2 6   5 6 6 6 6   6 6 6
5052 Hx2 6 6 5 6 6 6 6 6 6 5 6
5083 Hx2 6 6 5 6 5 6 5 6 4 5 6
5754 Hx2 6 6 6 6 5 6 5 6 4 5 6
6060 T6 6 5 5 6 6 6 6 5 5 6 6
6063 T6 6 5 5 6 6 6 6 5 5 6 6
6082 T6 5 5 5 5 6 5 5 5 4 5 5
7075 T6 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4
LEGENDA PENTRU PARAMETRII DE CORODARE ŞI ANODIZARE
COD SEMNIFICAŢIE COD SCALA DE VALORI VALORI POSIBILE
COA Indice de coroziune, general scala 2-7 Lipsă informaţii
COIA Indice de coroziune în (atmosferă) mediu industrial scala 2-7 1 Neaplicabil
COMA Indice de coroziune în mediu marin scala 2-7 2 Necorespunzător
CORA Indice de coroziune rurală scala 2-7 3 Nerecomandat
SCOA Indice de coroziune la tensiune scala 2-7 4 Acceptabil
EXCA Indicele coroziunii la exfoliere scala 2-7 5 Bun
ICOA Indice de coroziune intercristalină scala 2-7 5-6 De la bun la foarte bun
PCA Indicele coroziunii la exploatare scala 2-7 6 Foarte bun
ANBA Indice de anodizare lucioasă scala 2-7 7 Excelent
ANCA Indice de anodizare decorativă scala 2-7  
ANHA Indice de anodizare dură scala 2-7  
ANPA Indice de anodizare protectivă scala 2-7  

Proprietăţi Elastice şi Fizice EN-AW-7075 AlZn5,5MgCu

Stare Elasticitatea Proprietatea Fizica
E [MPa] G [MPa] n Tsol [°C] Tliq [°C] Cp [µm m-1 K-1] a [µm m-1 K-1] r [kg m-³] rel [nW m] 1 [Wm-1 K-1] EC [%IACS]
O 72000 27100 0.33 475 635 862 23.5 2810 38 175 45.5
T6 72000 27100 0.33 475 635 862 23.5 2810 52 134 33
T7 72000 27100 0.33 475 635 862 23.5 2810 43.5 155 39.5
Legenda Parametrii Elastici si Fizici
Simbol Denumire Parametrii Elastici si Fizici Unitate de Masura
E Coeficient de elasticitate MPa
G Coeficient de rigiditate MPa
n    
Tsol Temperatura de solidificare °C
Tlic Temperatura de lichefiere °C
Cp Capacitate specifica de transmitere caldura J kg-1 K-1
a Coeficient de expansiune/dilatatie termica µm m-1 K-1
r Densitate kg m-3
rel Rezistenta nW m
1 Conductivitate termica W m-1 K-1
EC Conductivitate electrica %IACS